Όπου τα παρακάτω χαρακτηριστικά του χημικά προϊόντα που είναι γνωστό ως πρόστιμο χημικές ουσίες

- Sep 26, 2017-

1. υπάρχουν πολλές ποικιλίες

2. η παραγωγή είναι μικρή, ως επί το πλείστον σε batch mode?

3. έχουν λειτουργική ή τελική χρήση.

4. πολλοί για τα σύνθετα προϊόντα, σκευάσματα και άλλη τεχνολογία για να προσδιορίσετε την απόδοση του προϊόντος?

5. ΠΡΟΪΟΝ ποιοτικές απαιτήσεις είναι υψηλές.

6. εμπόρευμα είναι ισχυρή, τα περισσότερα των πωλήσεων με την επωνυμία?

7. υψηλή τεχνολογία υψηλής έντασης, που απαιτούν συνεχή έρευνα και ανάπτυξη νέων προϊόντων τεχνολογίας ανάπτυξη και εφαρμογή τεχνολογίας, προσοχή στις τεχνικές υπηρεσίες?

8. Εξοπλισμός επένδυσης

9. υψηλότερη προστιθέμενη αξία.